Dataverwerking

 • In het Nederlands
  • Privacy verklaring Westtoer
  • Privacy verklaring Toerisme Leiestreek 
  • Westtoer autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen doet al het mogelijke om juiste en volledige informatie op haar websites te verschaffen. Toch neemt Westtoer geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele inhoudelijke of technische fouten op deze websites. Westtoer is ook niet verantwoordelijk voor handelingen die door de bezoeker van de websites ondernomen worden op basis van de verstrekte informatie op de websites.
  • Op deze websites bevinden zich verwijzingen en links naar andere websites en bronnen. Deze zijn informatief voor de bezoeker van de websites. Westtoer autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
 • En français
  • Déclaration de confidentialité Westtoer
  • Déclaration de confidentialité Région La Lys
  • Westtoer, entreprise provinciale autonome dotée de la personnalité juridique en charge du tourisme et des loisirs de la province de Flandre occidentale, met tout en œuvre pour fournir sur ses sites Internet des informations correctes et complètes. Westtoer décline cependant toute responsabilité pour les éventuelles erreurs techniques ou de contenu qui figureraient sur ces sites Internet. Westtoer ne peut pas non plus être tenue pour responsable des actes posés par le visiteur des sites Internet sur la base des informations qu’ils contiennent.
  • Ces sites Internet font mention de références et liens vers d’autres sources et sites Internet. Ces références et liens sont fournis au visiteur des sites Internet à titre informatif. Westtoer, entreprise provinciale autonome dotée de la personnalité juridique en charge du tourisme et des loisirs de la province de Flandre occidentale, n’est toutefois pas responsable de leur contenu ni de l’usage qui pourrait en être fait.
 • Auf Deutsch
  • Datenschutzerklarung Westtoer
  • Datenschutzerklarung Leieregion
  • Westtoer autonomer Provinzbetrieb mit Rechtspersönlichkeit für Tourismus und Freizeit der Provinz West-Flandern tut alles Mögliche, um  richtige und vollständige Informationen auf ihrer Website zu erteilen. Allerdings übernimmt Westtoer keine Haftung für eventuelle inhaltliche oder technische Fehler auf dieser Website. Westtoer ist auch nicht verantwortlich für die Aktivitäten der Handlungen der Besucher auf der Website auf der Grundlage der auf der Website erteilten Informationen.
  • Auf dieser Website befinden sich Verweise und Links auf andere Websites und Quellen. Diese sind als reine Information für die Besucher der Website gedacht. Westtoer autonomer Provinzbetrieb mit Rechtspersönlichkeit für Tourismus und Freizeit der Provinz West-Flandern ist nicht verantwortlich für den Inhalt davon oder den Gebrauch dieses Inhalts.
 • In English
  • Privacy statement Westtoer
  • Privacy statement Lys Valley
  • Westtoer autonomous provincial company with legal personality for tourism and recreation of the province of West Flanders does everything in its power to ensure that the information published on its websites is as correct and complete as possible. However, Westtoer does not assume any responsibility for possible substantive or technical errors on these websites. Westtoer cannot be held accountable either for actions visitors to the websites may undertake on the basis of the information published on the websites.
  • The websites contain references and links to other websites and sources. These are offered for information of visitors to this website only. However, Westtoer autonomous provincial company with legal personality for tourism and recreation of the province of West Flanders is not responsible for the content of these links or the use made of them.


Privacy verklaring Westtoer

Versie van 09/11/2020. Lees de versiegeschiedenis om te zien wat er recent werd gewijzigd.

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door Westtoer, Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels. Westtoer is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail.
 • Elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies.
 • Financiële en transactiegegevens zoals bankrekeningnummers, betalingen, leveranciersgegevens.
 • Interactie van gebruikers op onze websites.
 • Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd.
 • Geluidsopnames, foto- en beeldmateriaal.

Deze gegevens komen bij ons terecht:

 • Omdat je ze zelf aan ons hebt bezorgd.
 • Omdat we ze verzamelen als je onze sites gebruikt.
 • Omdat we ze hebben ontvangen via andere bronnen (partners).

Wij verwerken ook persoonsgegevens voor statistisch onderzoek, maar deze gegevens zijn geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat we deze gegevens niet kunnen herleiden tot individuen of personen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou dus niet meer identificeren.

Wij verwerken ook persoonsgegevens van partners, met name:

 • Peters en meters
 • Enquêteurs
 • Consulenten
 • Mysterie visitors
 • Greeters

Ben je een partner? Bekijk de privacy verklaring voor partners.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel:

 • Jouw toestemming.
 • Een contract dat we onderling afsluiten.
 • Een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen.
 • Een algemeen belang.

Met de verwerking van persoonsgegevens proberen we verschillende doelstellingen te realiseren:

 • Nieuwsbrieven en online communicatie
  Via nieuwsbrieven brengt Westtoer jou op de hoogte van nieuws over en activiteiten in het kader van onze werking. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).
 • Foto- en beeldmateriaal
  Bij verschillende gelegenheden maken wij foto's en films. Onze medewerkers doen dit zelf, of we maken hiervoor gebruik van professionele fotografen. Deze foto's en films gebruiken wij voor promotionele doeleinden, dus om onze werking meer bekend te maken. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).
 • Evenementen
  Westtoer organiseert regelmatig evenementen zoals overleggen, studiedagen, infosessies en -beurzen. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook om je uit te nodigen voor deze activiteiten, meestal via jouw e-mailadres maar mogelijk ook schriftelijk. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).
 • Functionaliteit van onze website
  Wij willen dat onze website goed werkt en dat je snel jouw informatie kan terugvinden. Daarom verzamelen we gegevens van bezoekers aan de hand van verschillende technieken zoals Google Analytics. Deze gegevens worden niet individueel verzameld maar we aggregeren deze gegevens in algemene rapporten.
  We willen ook dat jouw bezoek aan onze website optimaal verloopt. Daarom werken we met cookies. Bij een eerste bezoek aan de Westtoer websites zal jouw toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van cookies. Je kan jouw voorkeuren steeds aanpassen door onderaan de site op “Beheer cookies” te klikken.
  Onze E-mailtool laat ons toe te meten wie op welke items klikt. We gebruiken deze informatie bij voorbeeld om onze nieuwsbrieven nog beter op de interesses van ons doelpubliek af te stemmen.
 • Webshop
  Westtoer heeft ook een webshop. De persoonsgegevens die je verstrekt bij een bestelling in de webshop worden gebruikt in het kader van klantenadministratie, dus om jouw bestelling goed te kunnen afhandelen. Achteraf krijg je ook een nieuwsbrief. Bij elke nieuwsbrief kan je je weer uitschrijven.
 • Informeren
  Westtoer wenst u middels haar website www.dekust.be te informeren over de drukte aan de kust zodat u veilig van uw vakantie kan genieten. De persoonsgegevens die u verstrekt worden gebruikt om de drukte in kaart te brengen.


Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

 • Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen.
 • Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken.
 • De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, omdat we er een belang bij hebben of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.


Cookies

Wij gebruiken cookies op de websites van Westtoer apb. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in onze privacyverklaring.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Bij een eerste bezoek aan de Westtoer websites zal jouw toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van cookies. Je kan jouw voorkeuren steeds aanpassen door onderaan de site op “Beheer cookies” te klikken.

Hieronder vind je een lijst met vaak gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt beheren:

• Chrome
• Safari
• Firefox
• Internet Explorer

 

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit:

Google Analytics

Cookie

Doel

_gat

Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten

_gid

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers

_ga

Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem)

Met de cookies van google analytics wordt het gebruik van de website onderzocht met als doel deze te optimaliseren. Er wordt hiertoe een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Westtoer apb inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de website wordt gebruikt en kunnen er aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen aan de website worden doorgevoerd.

Westtoer apb verwerkt statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

• het IP-adres
• technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer,…) en de resolutie van jouw computerscherm
• vanaf welke pagina je op de website bent gekomen
• wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt
• of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website 
• welke pagina’s je bezoekt op de website

Facebook Cookies

Cookie

Doel

Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs 

Cookies die inzicht geven welke door Facebook ingezette media effectief is. Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van Westtoer apb bent geweest, advertenties van Westtoer apb te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).

Advertising

Cookie

Doel

Google Doubleclick 

Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van Westtoer apb bent geweest, advertenties van Westtoer apb te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).

 

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?

Wij zullen nooit jouw gegevens meedelen aan derden, tenzij in volgende gevallen:

 • Het is noodzakelijk voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie "Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?").
 • Je geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming.
 • Ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

In onderstaande gevallen worden de gegevens wel gedeeld met derden:

 • Deelnemerslijsten
  Als je deelneemt aan evenementen van Westtoer dan gaan we er van uit dat jouw naam, voornaam en organisatie mogen verspreid worden onder de andere deelnemers van het evenement, als dat zou bijdragen aan het opzet en het welslagen van het evenement. We doen dit bijvoorbeeld bij evenementen die specifiek gericht zijn op het netwerken en contacten leggen.
 • Foto en beeldmateriaal
  Foto's en films worden via onze mediadatabank verwerkt. Onze medewerkers hebben toegang tot deze mediadatabank en kunnen het materiaal gebruiken in het kader van hun opdrachten. Dit betekent ook dat zij dit materiaal kunnen publiceren via onze website en via sociale media. Daarnaast kan foto- en beeldmateriaal worden verstrekt aan andere lokale besturen en partners, maar dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden van promotie van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen, dus om onze werking meer bekend te maken.
 • Hosting en dienstenleveranciers
  Om jouw gegevens te verwerken gebruiken we een aantal toepassingen of programma's. Een aantal van deze toepassingen staan bij externe dienstenleveranciers die hierin gespecialiseerd zijn. Sommige van die leveranciers hebben de toepassing ook ontwikkeld en doen voor ons het beheer van de toepassing. Zij treden dus op als verwerker in opdracht van Westtoer. Met deze leveranciers hebben we de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten afgesloten. Dat wil zeggen dat zij eveneens zorgvuldig en correct omgaan met jouw persoonsgegevens en dat wij dit controleren.
   

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je die uitoefenen?

 • Als betrokkene heb je bepaalde rechten en Westtoer wil ervoor zorgen dat je deze eenvoudig kan uitoefenen. Je moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Voor een gedetailleerd overzicht van je rechten, zie de bijlage onderaan deze privacy-verklaring.
 • In de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 zijn er uitzonderingen voorzien. Indien wij niet kunnen ingaan op verzoeken om inzage, verbetering, wissen, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking, zullen wij dat altijd motiveren.
 • Voor bepaalde verwerkingen heb je als betrokkene steeds het recht om kosteloos jouw toestemming in te trekken. Dit is het geval bij de nieuwsbrieven, waar je via een link in een nieuwsbrief kan uitschrijven. Ook bij uitnodigingen voor evenementen krijg je steeds via een link in het bericht de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige uitnodigingen.
 • Voor foto- en beeldmateriaal kan je op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat je niet wil gefilmd of gefotografeerd worden. Wanneer een foto of film wordt gepubliceerd waarop je herkenbaar in beeld komt en je wil deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om jouw vraag per e-mail te richten aan dataverwerking@westtoer.be. Vergeet niet te vermelden over welke foto of film het gaat en waar je die gezien hebt. Het kan zijn dat we hiervoor bijkomende informatie opvragen om na te gaan of jouw vraag rechtmatig is.
 • Als het niet gaat over nieuwsbrieven, uitnodigingen of foto- en beeldmateriaal maar over andere verwerkingsactiviteiten waarbij jouw persoonsgegevens gebruikt worden, dan kan je op verschillende manieren je rechten uitoefenen.


Inzage?

Voor inzage in jouw gegevens:

 • Per brief: stuur je vraag per brief naar
  Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, p.a. Westtoer, Koning Albert I-laan 120, Sint-Michiels.
 • Per e-mail: stuur je vraag naar dataverwerking@westtoer.be.
 • Via het formulier "Recht op inzage".


Correctie, aanvulling en andere vragen?

Voor alle andere vragen, in het bijzonder de correctie van foute gegevens over aanvulling van onvolledige gegevens:

 • Per brief: stuur je vraag per brief naar
  Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, p.a. Westtoer, Koning Albert I-laan 120, Sint-Michiels.
 • Per e-mail: stuur je vraag naar dataverwerking@westtoer.be.
 • Via het formulier "Andere vragen".

Let op: het kan zijn dat we een bewijs van jouw identiteit nodig hebben om jouw vraag te kunnen beantwoorden. In dat geval zullen we vragen om een kopie of een scan van je identiteitskaart of enig ander bewijs van jouw identiteit te bezorgen. Wij zullen het bewijs enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we het bewijs vernietigen.


Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met jouw gegevens?

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 • Functionaris voor gegevensbescherming van de Provincie West-Vlaanderen
  Jimmy Feys
 • E-mail: dpo@west-vlaanderen.be

Een klacht indienen kan bij elke bevoegde toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2/ 274 48 00
  E-mail: contact@apd-gba.be


Bijlage: Rechten van elk individu in het kader van de nieuwe GDPR-Regelgeving

In het kader van de nieuwe GDPR regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens heeft elk individu sinds 25 mei 2018 nieuwe rechten gekregen. 

Hieronder vindt u een overzicht van deze rechten.

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
  Het individu heeft steeds recht op toegang tot en inzage van de persoonsgegeven die door de onderneming worden verwerkt. Indien hij hierom verzoekt, zal de onderneming een kopie van deze persoonsgegevens verstrekken.
 • Recht om uw persoonsgegevens te verbeteren
  Het individu heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten.
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens
  Het individu heeft het recht op wissing van zijn persoonsgegevens indien:
  • De verwerking niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor zij verwerkt werd.
  • De gegevens onrechtmatig verwerkt werden.
  • Hij terecht bezwaar maakt tegen de verwerking.
 • Recht op beperking van bepaalde verwerkingen
  Het individu heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien:
  • Hij de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die de onderneming in staat stelt om de juistheid te controleren.
  • De verwerking onrechtmatig is en hij zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan.
  • De onderneming de persoonsgegevens van het individu niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar het individu deze wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • Hij bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of dit bezwaar gegrond is.
 • Recht op overdracht van persoonsgegevens
  Het individu heeft het recht om de persoonsgegevens die door de onderneming zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm, zodat hij deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke. Dit recht geldt voor zover dit technisch mogelijk is voor de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht om tegen bepaalde verwerkingen bezwaar te maken
  • Het individu heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking omwille van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.
  • De verwerkingsverantwoordelijke staakt onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van het individu of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid
  Indien het individu meent dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet in regel is met de wetgeving, dan kan hij hierover klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Uitoefening privacy rechten
  • Om de bovenvermelde privacy rechten uit te oefenen, moet het individu zijn schriftelijk verzoek dateren en handtekenen (mogelijks zal een extra bewijs van identiteit gevraagd worden). Dit verzoek wordt per mail in eerste instantie gericht aan de verantwoordelijke voor gegevensverwerking van Westtoer, op het mailadres dataverwerking@westtoer.be.
  • Als hij geen passend antwoord krijgt op zijn vraag, dan kan hij ook een verzoek richten aan de functionaris van de gegevensverwerking op het email adres dpo@west-vlaanderen.be.
  • Dit verzoek is kosteloos, behalve wanneer de verwerkingsverantwoordelijke het verzoek als kennelijk ongegrond of buitensporig beschouwt (zoals o.m. het geval is bij een herhaaldelijk verzoek).
  • Voor iedere gevraagde bijkomende kopie kan de verwerkingsverantwoordelijke eveneens de betaling vragen van een redelijke vergoeding gebaseerd op de administratieve kosten.
  • Dit verzoek om een kopie van de gegevens te verkrijgen wordt binnen de maand behandeld. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met twee maanden, rekening houdend met o.m. de complexiteit en het aantal aanvragen. Ingeval van verlenging van de termijn, wordt het individu hiervan geïnformeerd en worden hem de redenen van de verlenging meegedeeld.
  • De verwerkingsverantwoordelijke verwittigt de derden aan wie de gegevens werden gecommuniceerd van iedere rectificatie, wissing of uitgevoerde beperking, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning vereist.


 

Privacy verklaring Toerisme leiestreek

Zie: www.tov.be
 

 

Déclaration de confidentialité Westtoer

Version du 09/11/2020. Consultez l'historique des versions pour voir ce qui a été modifié récemment.

Nous accordons une grande importance à la protection de vos données à caractère personnel

Nous accordons une grande importance à la protection de la vie privée, et traitons vos données à caractère personnel avec tout le soin nécessaire. Les données à caractère personnel que vous nous fournissez, sont traitées par Westtoer, Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels. Westtoer est donc responsable du traitement de vos données. À cet égard, nous travaillons conformément aux dispositions du Règlement européen Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018.

Quelles données à caractère personnel traitons-nous?

Nous traitons les catégories suivantes de données à caractère personnel:

 • Les données d’identification telles que le titre, le nom, le prénom, l’adresse, les numéros de téléphone et de téléphone portable, l’adresse électronique.
 • Les données d’identification électronique telles que les adresses IP, les cookies.
 • Les données financières et de transaction telles que les numéros de compte bancaire, les paiements, les données des fournisseurs.
 • L’interaction des utilisateurs sur nos sites Internet.
 • Des caractéristiques personnelles telles que l’âge.
 • Des enregistrements sonores, des images et des photos.

Nous obtenons ces données:

 • Car vous nous les avez transmises personnellement.
 • Car nous les collectons lorsque vous consultez nos sites Internet.
 • Car nous les recevons par l’entremise d’autres sources (partenaires).

Nous traitons également des données à caractère personnel à des fins de recherche statistique, mais ces données sont traitées de manière anonyme. Cela signifie que nous ne pouvons pas associer ces données à une personne ou à un individu. En d’autres termes, nous ne pouvons plus vous identifier sur la base de ces données.

Pourquoi traitons-nous vos données à caractère personnel?

Nous traitons vos données à caractère personnel sur la base:

 • De votre accord.
 • D’un contrat conclu mutuellement.
 • D’une obligation légale à laquelle nous devons satisfaire.
 • D’un intérêt général.

Le traitement des données à caractère personnel nous aide à réaliser différents objectifs:

 • Les bulletins d’information et la communication en ligne
  Par le biais de bulletins d’information, Westtoer vous informe des dernières actualités et des activités dans le cadre de notre fonctionnement. Vous pouvez toujours vous y opposer ou vous y désinscrire gratuitement (voir ci-après).
 • Photos et images
  Lors de diverses occasions, nous prenons des photos, et réalisons des films. À cet égard, nos employés s’en chargent personnellement, ou nous faisons appel à des photographes professionnels. Nous utilisons ces photos et ces films à des fins promotionnelles, afin de promouvoir nos activités. Vous pouvez toujours vous y opposer gratuitement (voir ci-après).
 • Événements
  Westtoer organise régulièrement des événements tels que des réunions, des journées d’étude, des séances d’information et des salons. Nous utilisons également vos données à caractère personnel dans le but de pouvoir vous inviter à ces activités, généralement par le biais de votre adresse électronique, mais éventuellement aussi par écrit. Vous pouvez toujours vous y opposer gratuitement (voir ci-après).
 • La fonctionnalité de notre site Internet
  Nous voulons que notre site Internet fonctionne correctement, et que vous puissiez trouver rapidement les informations que vous recherchez. C’est pourquoi nous recueillons des données relatives aux visiteurs en utilisant diverses techniques telles que Google Analytics. Ces données ne sont pas collectées à titre individuel, mais nous les agrégeons dans des rapports généraux.
  Nous désirons également que vous puissiez consulter notre site Internet de manière optimale. C’est la raison pour laquelle nous utilisons des cookies. Lorsque vous visitez les sites Web de Westtoer pour la première fois, il vous sera demandé la permission de placer des cookies. Vous pouvez toujours modifier vos préférences en cliquant sur «Gérer les cookies» en bas du site.
  Notre outil de courrier électronique nous permet de déterminer quel utilisateur clique sur quels éléments. Ainsi, nous utilisons ces informations afin de mieux pouvoir adapter nos bulletins d’information aux intérêts de notre public-cible.
 • La boutique en ligne
  Westtoer dispose également d’une boutique en ligne. Les données à caractère personnel que vous fournissez lors d’une commande dans la boutique en ligne sont utilisées dans le cadre de l’administration des clients, en d’autres termes, afin de pouvoir traiter votre commande de manière optimale. Ensuite, vous recevrez également un bulletin d’information. Chaque bulletin d’information prévoit la possibilité de se désinscrire.
 • Informer
  Westtoer souhaite vous informer via son site web www.lelittoral.be de l’affluence à la côte afin que vous puissiez profiter de vos vacances en toute sécurité. Les données personnelles que vous fournissez seront utilisées pour dresser la carte répertoriant l'affluence.
   

Comment traitons-nous vos données à caractère personnel?

 • Nous prenons toutes les mesures techniques et organisationnelles en vue de garantir le traitement sûr de vos données, et nous exigeons que les tiers qui traitent ou gèrent vos données à caractère personnel fassent de même.
 • L’accès à vos données à caractère personnel est limité afin d’empêcher tout accès non autorisé, ainsi que toute modification ou toute utilisation abusive. Cet accès est uniquement autorisé aux employés qui ont besoin de vos données afin de pouvoir effectuer leur travail. Ces employés sont tenus de traiter les données en toute discrétion, et de se conformer à toutes les réglementations techniques dans le but de pouvoir traiter les données en toute sécurité.
 • Les données à caractère personnel ne seront pas conservées plus longtemps que le délai nécessaire en vue de pouvoir proposer nos services. Toutefois, vos données à caractère personnel peuvent être conservées pour une période plus longue si nous témoignons d’un intérêt, ou afin de pouvoir respecter nos obligations légales.


Cookies

Nous utilisons des cookies sur les sites web de Westtoer apb. Nous le faisons pour améliorer notre prestation de service, faire fonctionner les sites web de manière optimale, mener des campagnes efficacement et pour des finalités telles qu'elles sont décrites dans cette Déclaration de confidentialité.

Un cookie est un fichier texte qui est stocké par votre navigateur. Lorsque vous visitez les sites Web de Westtoer pour la première fois, il vous sera demandé la permission de placer des cookies. Vous pouvez toujours modifier vos préférences en cliquant sur «Gérer les cookies» en bas du site.

Vous trouverez ci-dessous une liste des navigateurs couramment utilisés et un lien vers la manière dont vous pouvez gérer les cookies dans ce navigateur:

• Chrome
• Safari
• Firefox
• Internet Explorer

 

Vous trouverez ci-dessous un détail des cookies utilisés.

Google Analytics

Cookie

Objectif

_gat

Est utilisé pour mesurer la rapidité de la demande

_gid

Est utilisé pour opérer une distinction entre les utilisateurs

_ga

Cookie analytique qui mesure la visite du site web et est utilisé pour opérer une distinction entre les utilisateurs (anonymement)

Westtoer apb utilise des cookies Analytics pour analyser l'utilisation des sites web. Ainsi, un cookie permanent est placé sur votre ordinateur ou appareil mobile. Il permet de comprendre le mode et la fréquence d'utilisation des sites web et, à l'aide de ces données, d'effectuer les adaptations nécessaires dans les sites web.

Westtoer apb traite des statistiques sur les visites de son site web. Ce traitement est effectué à l'aide d'un système dit « webanalyse ». Le système webanalyse enregistre notamment les données suivantes via des cookies :

• l'adresse IP
• des caractéristiques techniques telles que le navigateur que vous utilisez (comme Chrome, Safari, Internet Explorer,…) et la résolution de votre écran d'ordinateur
• la page qui vous a conduit jusqu'au site web
• quand et combien de temps vous visitez ou utilisez le site web
• si vous utilisez les fonctionnalités du site web 
• les pages que vous visitez sur le site web 

Cookies Facebook

Cookie

Objectif

Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs 

Des cookies permettant de comprendre l'efficacité des médias mis en place par Facebook. Et des cookies permettant d'afficher à votre intention, après votre visite sur les sites de Westtoer apb, des publicités de Westtoer apb répondant à vos centres d'intérêt (interest based targeting).

 

Advertising

Cookie

Objectif

Google Doubleclick 

Des cookies permettant d'afficher à votre intention, après votre visite sur les sites de Westtoer apb, des publicités répondant à vos centres d'intérêt (interest based targeting).


Transmettons-nous vos données à caractère personnel à des tiers?

Nous ne transmettrons jamais vos données à des tiers, à l’exception des cas suivants:

 • La transmission des données s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs susmentionnés (voir: « Pourquoi traitons-nous vos données à caractère personnel? »).
 • Vous nous avez fait parvenir votre accord écrit.
 • Les données sont demandées dans le cadre d’une instruction judiciaire.

In onderstaande gevallen worden de gegevens wel gedeeld met derden:

 • Liste des participants
  Si vous participez à des événements de Westtoer, nous supposons que des informations telles que votre nom, votre prénom et le nom de votre organisation peuvent être diffusées parmi les autres participants de l’événement, si cela permet de contribuer à l’objectif et au succès de l’événement en question. Nous diffusons de telles informations, entre autres, lors d’événements qui ont spécifiquement trait au réseautage et à l’établissement de contacts.
 • Photos et images
  Les photos et les films sont traités dans notre base de données de médias. Nos employés ont accès à cette base de données, et peuvent utiliser le matériel dans le cadre de leurs missions. Cela signifie également qu’ils peuvent publier ce matériel par le biais de notre site Internet et des médias sociaux. Par ailleurs, des images ainsi que des photos peuvent être fournies ou transmises à d’autres partenaires et à des autorités locales, mais uniquement dans le respect de conditions strictes, et dans le but de promouvoir le tourisme et les loisirs en Flandre-Occidentale, en d’autres termes, afin de promouvoir nos activités.
 • Hébergement et prestataires de services
  Nous utilisons plusieurs applications ou programmes afin de traiter vos données. Certaines de ces applications sont hébergées auprès de fournisseurs de services externes, spécialisés dans ce domaine. Certains de ces fournisseurs ont également mis au point l’application, et se chargent aussi de gérer l’application pour notre compte. Ils agissent en tant que sous-traitant pour le compte de Westtoer. Nous avons conclu les accords de traitement nécessaires avec ces fournisseurs. Cela signifie qu’ils traitent et gèrent également vos données à caractère personnel de manière correcte, et que nous contrôlons ce processus.
   

Quels sont vos droits, et comment pouvez-vous les exercer?

 • En tant que personne concernée, vous disposez de certains droits. À cet égard, Westtoer veut s’assurer que vous pouvez facilement les exercer. Toutefois, vous devez tenir compte du fait qu’il n’est pas possible d’invoquer purement et simplement tous ces droits. Pour un aperçu détaillé de vos droits, veuillez consulter l’annexe qui figure au bas de la présente déclaration de confidentialité.
 • Des exceptions sont prévues dans le Règlement européen Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018. Si nous ne pouvons pas accéder aux demandes de consultation, de correction, de suppression, de limitation de traitement, de transférabilité et d’objection au traitement de vos données, nous motiverons systématiquement notre refus.
 • Pour certains traitements, vous avez toujours le droit, en tant que personne concernée, de retirer votre autorisation, et ce, sans frais. Tel est le cas, notamment, en ce qui concerne les bulletins d’information, auxquels vous pouvez vous désabonner par le biais d’un lien repris dans chaque bulletin d’information. Dans le cas d’invitations à des événements, un lien repris dans le message ou dans la lettre vous permet de vous désabonner à de futures invitations.
 • Pour les photos et les images, vous pouvez contacter l’organisateur ou le photographe au moment même, et lui faire savoir que vous ne souhaitez pas être filmé(e) ou photographié(e). S’il est procédé à la publication d’une photo ou d’un film sur lequel (laquelle) vous êtes reconnaissable, et que vous souhaitez que cette publication soit supprimée, il suffit d’envoyer votre demande par courrier électronique à l’adresse suivante: dataverwerking@westtoer.be. N’oubliez pas de préciser de quelle photo ou de quel film il s’agit, et à quel endroit vous l’avez vu(e). À cet égard, il se peut que nous vous demandions des informations complémentaires afin de vérifier si votre demande est fondée.
 • S’il ne s’agit pas de bulletins d’information, d’invitations, de photos ou d’images, mais bien d’autres activités de traitement des données, au niveau desquelles vos données à caractère personnel sont utilisées, vous pouvez exercer vos droits de différentes manières :


Consultation?

Pour consulter vos données:

 • Par courrier postal: envoyez votre demande par lettre au
  Responsable du traitement des données, c/o Westtoer, Koning Albert I-Laan 120, Sint-Michiels.
 • Par courrier électronique: envoyez votre demande à l’adresse électronique suivante: dataverwerking@westtoer.be.
 • Par le biais du formulaire "Droit de consultation".
   

Une correction, un ajout, ou d'autres questions?

Pour toutes les autres questions, principalement celles qui ont trait à la demande de rectification des données incorrectes, ou de complément de données incomplètes:

 • Par courrier postal: envoyez votre demande par lettre au
  Responsable du traitement des données, c/o Westtoer, Koning Albert I-Laan 120, Sint-Michiels.
 • Par courrier électronique: envoyez votre demande à l’adresse électronique suivante: dataverwerking@westtoer.be.
 • Par le biais du formulaire "Autres questions".

Remarque: pour pouvoir répondre à votre question, nous pouvons avoir besoin d’une preuve de votre identité. En ce cas, nous vous demanderons une une copie de votre carte d’identité, éventuellement de manière numérisée, ou une autre preuve de votre identité. Nous n’utiliserons cette preuve que pour déterminer si vous êtes réellement la personne concernée par le traitement des données à caractère personnel, ou le parent ou le tuteur dans le cas de personnes âgées de moins de 16 ans. Dès que les deux parties sont satisfaites de la réponse à la question posée, nous procéderons à la destruction de la preuve susmentionnée.
 

À qui pouvez-vous vous adresser si vous n’êtes pas satisfait(e) de la manière dont nous gérons ou traitons vos données (à caractère personnel)?

Nous faisons tout notre possible afin de traiter correctement vos données à caractère personnel. Toutefois, si vous n’êtes pas satisfait(e) de notre approche, veuillez contacter notre fonctionnaire responsable de la protection des données.

 • Fonctionnaire responsable de la protection des données pour la province de Flandre-Occidentale
  Jimmy Feys
  Courrier électronique: dpo@west-vlaanderen.be

Vous pouvez introduire une plainte auprès de toute autorité de contrôle compétente. Les coordonnées de l'Autorité belge de protection des données:

 • Autorité de protection des données
  Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles
  Tél.: +32 (0)2/ 274 48 00
  Courrier électronique: contact@apd-gba.be
   

Annexe: Droits de chaque individu dans le cadre de la nouvelle réglementation du RGPD

Dans le cadre de la nouvelle réglementation relative au RGPD concernant le traitement des données à caractère personnel, chaque individu bénéficie de nouveaux droits depuis le 25 mai 2018.

Ci-dessous figure un aperçu de ces droits.

 • Droit d’accès à vos données à caractère personnel
  L’individu a toujours le droit d’accéder aux données à caractère personnel traitées par l’entreprise ou l’institution, et de consulter ces dernières. À la demande de la personne, l’entreprise ou l’institution fournira une copie desdites données à caractère personnel.
 • Droit de rectification de vos données à caractère personnel
  Vous avez toujours le droit de faire effacer, supprimer ou rectifier des données inexactes, incomplètes, inappropriées ou obsolètes.
 • Droit à l’effacement des données à caractère personnel
  Vous avez le droit de faire effacer vos données à caractère personnel si:
  • Les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  • Les données ont fait l’objet d’un traitement illicite.
  • Vous vous opposez légitimement au traitement.
 • Droit à la limitation de certains traitements
  La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l’un des éléments suivants s’applique:
  • L’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel.
  • Le traitement est illicite et la personne concernée s’oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation.
  • Le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement, mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.
  • La personne concernée s’est opposée au traitement pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.
 • Droit à la portabilité des données à caractère personnel
  La personne concernée a le droit de recevoir les données à caractère personnel traitées par l’entreprise, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, de sorte que la personne concernée puisse stocker ces données pour une (ré)utilisation personnelle. De plus, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible.
 • Droit d’opposition à certains traitements des données à caractère personnel
  • L’individu a toujours le droit de s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel pour des raisons liées à sa situation particulière.
  • Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts, les droits et les libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.
 • Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
  Toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement ou de la législation.
 • Exercice des droits relatifs à la protection de la vie privée
  • Afin d’exercer les droits précités en matière de protection de la vie privée, la personne doit dater et signer sa demande écrite (éventuellement une preuve d'identité supplémentaire sera demandée). Cette demande est d’abord envoyée par courrier électronique au responsable du traitement des données de Westtoer à l’adresse suivante: dataverwerking@westtoer.be.
  • Si la personne concernée ne reçoit pas de réponse adéquate ou satisfaisante à sa question, elle peut également adresser une demande au fonctionnaire responsable du traitement des données à l’adresse électronique suivante: dpo@west-vlaanderen.be.
  • Cette demande est gratuite, sauf lorsque le responsable du traitement considère que la demande est manifestement infondée, excessive ou abusive (comme dans le cas, par exemple, d’une demande répétée).
  • Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée.
  • Cette demande d’obtention d’une copie des données sera traitée dans un délai d’un mois. Ce délai peut éventuellement être prolongé de deux mois, compte tenu, notamment, de la complexité et du nombre de demandes. En cas de prolongation du délai, la personne concernée en sera informée, et les motifs de la prolongation lui seront communiqués.
  • Si vous avez exercé votre droit de rectification, de suppression ou de limitation du traitement, le responsable du traitement des données est tenu d’informer tous les destinataires auxquels les données personnelles vous concernant ont été communiquées de cette rectification ou suppression des données ou de la limitation du traitement, à moins que cela ne s’avère impossible ou n’implique un effort disproportionné.


 

Déclaration de confidentialité Lys region

www.tov.be

 

Datenschutzerklarung Westtoer

Version vom 09/11/2020. Lesen Sie den Versionsverlauf, um zu sehen, was kürzlich geändert wurde.


Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig

Wir legen großen Wert auf den Schutz der Privatsphäre und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten mit der notwendigen Sorgfalt. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden von Westtoer, Koning Albert I-Laan 120, 8200 Sint-Michiels verarbeitet. Westtoer ist folglich für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich. Wir arbeiten dabei gemäß den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DS-GVO) vom 25. Mai 2018. 

Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?

Wir verarbeiten die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:

 • Identifikationsdaten wie Titel, Nachname, Vorname, Adresse, Telefon- und Mobiltelefonnummer, E-Mail.
 • Elektronische Identifikationsdaten wie IP-Adressen, Cookies.
 • Finanz- und Transaktionsdaten wie Bankkontonummern, Zahlungen, Lieferantendaten.
 • Benutzerinteraktionen auf unseren Websites.
 • Persönliche Merkmale wie Alter.
 • Tonaufnahmen, Foto- und Bildmaterial.

Wir verfügen über diese Informationen, weil:

 • Sie selbst sie uns zur Verfügung gestellt haben.
 • Wir sie sammeln, wenn Sie unsere Websites nutzen.
 • Wir sie von anderen Quellen (Partnern) erhalten haben.

Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten für statistische Zwecke, die aber anonym sind. Das bedeutet, dass wir diese Daten nicht auf Individuen oder Personen zurückführen können. Anhand dieser Daten können wir Sie folglich nicht mehr identifizieren.

Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage:

 • Ihrer Zustimmung.
 • Eines Vertrags, den wir miteinander abschließen.
 • Einer gesetzlichen Verpflichtung, die wir erfüllen müssen.
 • Eines allgemeinen Interesses.

Durch die Verarbeitung personenbezogener Daten versuchen wir, verschiedene Ziele zu erreichen:

 • Infobriefe und Online-Kommunikation
  Westtoer informiert Sie durch Infobriefe über Neuigkeiten und Aktivitäten im Zusammenhang mit unseren Aktivitäten. Dem können Sie jederzeit kostenlos widersprechen (siehe unten).
 • Foto- und Bildmaterial
  Bei verschiedenen Gelegenheiten machen wir Fotos und Videos. Dazu nutzen wir unsere eigenen Mitarbeiter oder professionelle Fotografen. Wir verwenden diese Fotos und Filme für Werbezwecke, also um unsere Aktivitäten bekannter zu machen. Dem können Sie jederzeit kostenlos widersprechen (siehe unten).
 • Veranstaltungen
  Westtoer organisiert regelmäßig Veranstaltungen wie Beratungen, Studientage, Informationsveranstaltungen und Messen. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten auch, um Sie zu diesen Aktivitäten einzuladen - für gewöhnlich per E-Mail, möglicherweise aber auch auf postalischem Weg. Dem können Sie jederzeit kostenlos widersprechen (siehe unten).
 • Funktionalität unserer Website
  Wir möchten, dass unsere Website einwandfrei funktioniert und Sie Ihre Informationen schnell finden können. Deshalb sammeln wir Daten von Besuchern mithilfe verschiedener Techniken wie Google Analytics. Diese Daten werden nicht einzeln erhoben, sondern in allgemeinen Berichten zusammengefasst.
  Wir möchten auch, dass Ihr Besuch auf unserer Website reibungslos verläuft. Deshalb arbeiten wir mit Cookies. Wenn Sie die Westtoer-Websites zum ersten Mal besuchen, werden Sie um Erlaubnis gebeten, Cookies zu setzen. Sie können Ihre Einstellungen jederzeit ändern, indem Sie unten auf der Website auf "Cookies verwalten" klicken.
  Mit unserem E-Mail-Tool können wir messen, wer auf welche Artikel klickt. Wir verwenden diese Informationen beispielsweise, um unsere Infobriefe noch besser auf die Interessen unserer Zielgruppe abzustimmen.
 • Webshop
  Westtoer hat auch einen Webshop. Die personenbezogenen Daten, die Sie bei einer Bestellung im Webshop angeben, werden zur Kundenverwaltung - d.h. zur ordnungsgemäßen Abwicklung Ihrer Bestellung - verwendet. Anschließend erhalten Sie auch einen Infobrief. Jeder Infobrief enthält Informationen über das Abbestellen.
 • Informieren
  Damit Sie Ihren Urlaub sicher genießen können, möchte Westtoer Sie über seine Website www.belgischekueste.be über das Besucheraufkommen an der Küste informieren. Ihre persönlichen Angaben werden dabei verwendet, um das Besucheraufkommen abzubilden.
   

Wie verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

 • Wir ergreifen alle technischen und organisatorischen Maßnahmen, um eine sichere Verarbeitung Ihrer Daten zu gewährleisten. Und wir verlangen von Dritten, die Ihre personenbezogenen Daten für uns handhaben oder verarbeiten, dass sie dasselbe tun.
 • Der Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten ist zur Verhinderung eines unbefugten Zugriffs, einer Änderung oder eines Missbrauchs eingeschränkt und nur den Mitarbeitern gestattet, die Ihre Daten benötigen, um ihre Arbeit ausüben zu können. Diese Mitarbeiter sind verpflichtet, die Daten diskret zu behandeln und alle technischen Vorschriften zur sicheren Verarbeitung der Daten einzuhalten.
 • Die Daten werden so lange aufbewahrt, wie es für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist, weil wir ein Interesse daran haben oder um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
   

Cookies

Auf den Websites von Westtoer apb verwenden wir Cookies. Dies tun wir, um unsere Dienstleistungen zu verbessern, die Websites optimal funktionieren zu lassen, für die effiziente Ausführung von Kampagnen und für die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke.

Cookies sind kleine Textdateien, die lokal im Arbeitsspeicher oder auf der Festplatte ihres Rechners gespeichert werden. Wenn Sie die Westtoer-Websites zum ersten Mal besuchen, werden Sie um Erlaubnis gebeten, Cookies zu setzen. Sie können Ihre Einstellungen jederzeit ändern, indem Sie unten auf der Website auf "Cookies verwalten" klicken.

Hierunter finden Sie eine Liste häufig verwendeter Browser und einen Link zu Informationen zum Verwalten von Cookies in diesem Browser:

• Chrome
• Safari
• Firefox
• Internet Explorer

 

Hierunter finden Sie eine Übersicht der gesetzten Cookies und ihrer Funktionen:

Google Analytics

Cookie

Zweck

_gat

Messung der Geschwindigkeit des Ersuchens

_gid

Unterscheidung von Benutzern

_ga

Analytischer Cookie, unterscheidung von Benutzern.

 

Westtoer apb nutzt Analytics-Cookies, um die Verwendung der Websites zu untersuchen. Daher wird ein dauerhafter Cookie auf Ihrem Gerät gespeichert. Damit erhält Westtoer apb Einsicht in die Art und Häufigkeit der Nutzung der Websites und können anhand dieser Daten erforderlichenfalls Änderungen der Websites durchgeführt werden.

Westtoer apb verarbeitet Statistiken über Besuche ihrer Website. Dies erfolgt mit einem Webanalyse-System. Über Cookies im Webanalyse-System werden u. a. die folgenden Daten gespeichert:

• IP-Adresse
• technische Merkmale wie Browser (Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox usw.) und die Auflösung Ihres Bildschirms
• von welcher Seite Sie zur Website kamen
• wann und wie lange Sie die Website besuchen oder nutzen
• ob Sie die Funktionen der Website nutzen 
• welche Seiten der Website Sie besuchen 

Facebook Cookies

Cookie

Zweck

Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs 

Cookies die einsichtig machen welche von Facebook eingesetzten Medien effektiv sind. Durch diese Cookies können Sie auf den Websites, die Sie nach dem Besuch der Websites von Westtoer apb besuchen, Anzeigen von Westtoer apb zu sehen bekommen, welche zu Ihren Präferenzen passen („interest based targeting“).

 

Advertising

Cookie

Zweck

Google Doubleclick 

Durch diese Cookies können Sie auf den Websites, die Sie nach dem Besuch der Websites von Westtoer apb besuchen, Anzeigen von Westtoer apb zu sehen bekommen, welche zu Ihren Präferenzen passen („interest based targeting“).

 

Geben wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiter?

Wir werden Ihre Daten niemals an Dritte weitergeben, außer in folgenden Fällen:

 • Dies ist für die Erreichung der oben genannten Ziele notwendig (siehe „Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?").
 • Sie erteilen uns hierfür eine schriftliche Genehmigung.
 • Die Daten werden im Rahmen einer gerichtlichen Untersuchung angefordert.

In onderstaande gevallen worden de gegevens wel gedeeld met derden:

 • Teilnehmerlisten
  Wenn Sie an Westtoer-Veranstaltungen teilnehmen, gehen wir davon aus, dass Ihr Name, Vorname und Ihre Organisation an die anderen Teilnehmer der Veranstaltung weitergegeben werden dürfen, wenn dies zur Gestaltung und zum Erfolg der Veranstaltung beitragen könnte. Dies geschieht z.B. bei Veranstaltungen, die speziell auf das Networking und die Kontaktaufnahme ausgerichtet sind.
 • Foto- und Bildmaterial
  Fotos und Videos werden über unsere Mediendatenbank verarbeitet. Unsere Mitarbeiter haben Zugriff auf diese Mediendatenbank und können das Material im Rahmen ihrer Aufgaben nutzen. Das bedeutet auch, dass sie dieses Material über unsere Website und über soziale Medien veröffentlichen können. Außerdem können Fotos und Bilder an andere lokale Verwaltungen und Partner weitergegeben werden. Aber dies geschieht unter strengen Auflagen und nur zum Zweck der Förderung von Tourismus und Erholung in Westflandern, also um unsere Aktivitäten bekannter zu machen.
 • Hosting- und Service-Anbieter
  Zur Verarbeitung Ihrer Daten verwenden wir eine Reihe von Anwendungen oder Programmen. Einige dieser Anwendungen werden von externen Dienstleistern genutzt, die auf diesen Bereich spezialisiert sind. Einige dieser Lieferanten haben die Anwendung auch entwickelt und übernehmen für uns die Verwaltung der Anwendung. Sie fungieren daher als Verarbeiter im Auftrag von Westtoer. Mit diesen Lieferanten haben wir die notwendigen Verarbeitungsverträge abgeschlossen. Das bedeutet, dass sie auch mit Ihren personenbezogenen Daten sorgfältig und korrekt umgehen und wir ihre Arbeit überprüfen.
   

Welche Rechte haben Sie und wie können Sie diese ausüben?

 • Als betroffene Person haben Sie bestimmte Rechte, und Westtoer möchte sicherstellen, dass Sie diese ungehindert ausüben können. Sie müssen allerdings bedenken, dass nicht alle diese Rechte einfach so geltend gemacht werden können. Eine detaillierte Übersicht über Ihre Rechte finden Sie in der Anlage am Ende dieser Datenschutzerklärung.
 • Ausnahmen sind in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DS-GVO) vom 25. Mai 2018 vorgesehen. Wenn wir nicht auf Anfragen über Einsicht, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Übertragbarkeit und Widerspruch gegen die Verarbeitung eingehen können, werden wir immer Gründe nennen.
 • Als betroffene Person haben Sie jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung für bestimmte Verarbeitungen kostenlos zu widerrufen. Dies ist bei den Infobriefen der Fall, bei denen Sie sich über einen Link im Infobrief abmelden können. Auch bei Einladungen zu Veranstaltungen haben Sie immer die Möglichkeit, sich über einen Link in der Nachricht für zukünftige Einladungen abzumelden.
 • Für Foto- und Bildmaterial können Sie sich direkt an den Organisator oder den Fotografen wenden und deutlich machen, dass Sie nicht gefilmt oder fotografiert werden wollen. Wenn ein Foto oder Film veröffentlicht wird, auf dem Sie erkennbar sind und Sie die Veröffentlichung rückgängig machen möchten, genügt es, Ihr Gesuch per E-Mail an dataverwerking@westtoer.be zu senden. Vergessen Sie nicht zu erwähnen, um welches Foto oder Video es sich handelt und wo sie es gesehen haben. Wir können zusätzliche Informationen anfordern, um zu überprüfen, ob Ihr Gesuch rechtmäßig ist.
 • Wenn es sich nicht um Infobriefe, Einladungen oder Foto- und Bildmaterial, sondern um andere Verarbeitungstätigkeiten handelt, bei denen Ihre personenbezogenen Daten verwendet werden, können Sie Ihre Rechte auf verschiedene Weise ausüben.


Einblick?

Für den Zugriff auf Ihre Daten:

 • Per Brief: senden Sie Ihr Gesuch per Brief an
  Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, p.a. Westtoer, Koning Albert I-laan 120, Sint-Michiels.
 • Per E-Mail: schicken Sie Ihr Gesuch an dataverwerking@westtoer.be.
 • Über das FormularRecht auf Einblick".
   

Korrektur, Ergänzung und andere Fragen?

Für alle anderen Fragen, insbesondere die Korrektur falscher Daten oder die Ergänzung unvollständiger Daten:

 • Per Brief: senden Sie Ihr Gesuch per Brief an
  Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, p.a. Westtoer, Koning Albert I-laan 120, Sint-Michiels.
 • Per E-Mail: schicken Sie Ihr Gesuch an dataverwerking@westtoer.be.
 • Über das FormularAndere Gesuche".

Achtung: Um Ihre Frage beantworten zu können, benötigen wir einen Nachweis Ihrer Identität. In diesm Fall bitten wir Sie um eine Kopie oder einen Scans Ihres Personalausweises oder einen anderen Identitätsnachweis. Wir verwenden diesen Nachweis nur, um festzustellen, ob Sie tatsächlich die Person sind, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden (oder die Eltern oder der Vormund bei Personen unter 16 Jahren). Sobald Sie und wir mit der Antwort auf Ihre Frage zufrieden sind, werden wir den Nachweis vernichten.


Wohin können Sie sich wenden, wenn Sie mit dem Umgang mit Ihren Daten nicht zufrieden sind?

Wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten korrekt behandelt werden. Wenn Sie mit unserer Vorgehensweise nicht zufrieden sind, wenden Sie sich bitte zunächst an unseren Datenschutzbeauftragten.

Sie können eine Beschwerde bei jeder zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen. Die Kontaktdaten der belgischen Datenschutzbehörde:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit - Autorité de protection des données
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2/ 274 48 00
  E-mail: contact@apd-gba.be


Anlage: Rechte von Einzelpersonen im rhamen der neuen DSGVO

Im Zusammenhang mit der neuen DSGVO über die Verarbeitung personenbezogener Daten haben betroffene Personen seit dem 25. Mai 2018 neue Rechte erhalten. 

Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht über diese Rechte..

 • Recht auf Einblick in Ihre personenbezogenen Daten
  Betroffene Personen haben jederzeit das Recht auf Zugang und Einblick in die von Unternehmen verarbeiteten personenbezogenen Daten. Auf Ihre Anfrage hin stellt das Unternehmen eine Kopie dieser personenbezogenen Daten zur Verfügung.
 • Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten
  Alle betroffenen Personen haben jederzeit das Recht, fehlerhafte, unvollständige, unangemessene oder veraltete personenbezogene Daten entfernen oder berichtigen zu lassen.
 • Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
  Betroffene Personen haben das Recht auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten, wenn:
  • Die Verarbeitung für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich ist.
  • Die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.
  • Der Verarbeitung zu Recht widersprochen wird.
 • Recht auf Einschränkung bestimmter Verarbeitungen
  Personen haben das Recht auf eine eingeschränkte Verarbeitung personenbezogenen Daten, wenn:
  • Sie die Richtigkeit der Daten für einen Zeitraum bestreiten, der es dem Unternehmen ermöglicht, ihre Richtigkeit zu überprüfen.
  • Die Verarbeitung rechtswidrig ist, sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung ihrer Verwendung fordern.
  • Das Unternehmen die personenbezogenen Daten der Personen nicht mehr für die Verarbeitungsziele benötigt, die Personen sie aber noch für die Einrichtung, Ausübung oder Begründung eines Rechtsanspruchs benötigen.
  • Sie gegen eine Verarbeitung Einspruch erhoben haben, bis die Frage beantwortet ist, ob dieser Einwand gerechtfertigt ist.
 • Recht auf Übermittlung personenbezogener Daten
  Betroffene Personen haben das Recht, die vom Unternehmen verarbeiteten personenbezogenen Daten in strukturierter, üblicher und digitaler Form zu erhalten, damit diese für die persönliche (Weiter-)Verwendung gespeichert oder direkt an einen anderen Datenverarbeitungsverantwortlichen weitergegeben werden können. Dieses Recht gilt, soweit dies dem Verarbeitungsverantwortlichen technisch möglich ist.
 • Widerspruchsrecht gegen bestimmte Verarbeitungen
  • Betroffene Personen haben jederzeit das Recht, der Verarbeitung aus Gründen, die mit ihrer spezifischen Situation zusammenhängen, zu widersprechen.
  • Der Verarbeitungsverantwortliche stellt die Verarbeitung personenbezogener Daten dann unverzüglich ein, sofern er sich nicht auf zwingende, berechtigte Gründe für die Verarbeitung berufen kann, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen oder die sich auf die Einstellung, Ausübung oder Begründung einer rechtlichen Forderung beziehen.
 • Recht zur Einreichung einer Klage bei der Aufsichtsbehörde
  Wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten nicht im Einklang mit dem Gesetz steht, kann sie eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einreichen.
 • Ausübung von Datenschutzrechten
  • Um die oben genannten Datenschutzrechte ausüben zu können, muss die betroffene Person ihr schriftliches Gesuch datieren und unterschreiben (Möglicherweise wird ein zusätzlicher Identitätsnachweis angefordert). Dieses Gesuch wird zunächst per E-Mail an den Datenverarbeitungsverantwortlichen von Westtoer (E-Mail-Adresse: dataverwerking@westtoer.be) geschickt.
  • Erhält sie keine angemessene Antwort auf ihre Frage, kann die betroffene Person auch ein Gesuch an den Datenschutzbeauftragten unter der E-Mail-Adresse dpo@west-vlaanderen.be richten.
  • Dieses Gesuch ist kostenlos, sofern es nicht vom Verarbeitungsverantwortlichen als offensichtlich unbegründet oder übertrieben angesehen wird (was u.a. bei einem wiederholten Gesuch der Fall ist).
  • Für jede weitere angeforderte Kopie kann der Verarbeitungsverantwortliche auch die Zahlung einer angemessenen Gebühr wegen der Verwaltungskosten verlangen.
  • Dieses Gesuch auf Erhalt einer Kopie der Daten wird innerhalb eines Monats bearbeitet. Diese Frist kann eventuell um zwei Monate verlängert werden, wobei u.a. die Komplexität und die Anzahl der Gesuche berücksichtigt werden. Im Fall einer Fristverlängerung wird die betroffene Person darüber und über die Gründe für die Verlängerung informiert.
  • Der Verarbeitungsverantwortliche unterrichtet die Dritten, denen die Daten übermittelt wurden, über jede durchgeführte Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, sofern dies nicht unmöglich ist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.


 

Datenschutzerklarung Leieregion

www.tov.be


 

Westtoer Privacy Statement

Version of 09/11/2020. Read the version history to see what was changed recently.

We consider the protection of your personal data to be important

We attach great importance to the protection of privacy and process your personal data with the necessary care. The personal data you provide us with is processed by Westtoer, Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels. Therefore, Westtoer is responsible for processing your data. When doing so, we work in accordance with the provisions of the European General Data Protection Regulation (GDPR) of 25 May 2018.

Which personal data do we process?

We process the following categories of personal data:

 • Identification data such as title, surname, first name, address, telephone and mobile number and e-mail address.
 • Electronic identification data such as IP addresses and cookies.
 • Financial and transaction data such as bank account numbers, payments and supplier data.
 • User interaction on our websites
 • Personal characteristics such as age
 • Sound recordings, photographic material and images.

We receive this information:

 • Because you provided us with it.
 • Because we collect it when you use our sites.
 • Because we received it from other sources (partners).

We also process personal data for statistical research, but this data is made anonymous. This means we cannot trace the data back to individuals or persons. We can no longer identify you on the basis of this information.

Why do we process your personal data?

We process your personal data based on either:

 • Your permission.
 • A contract that we conclude with each other.
 • A legal obligation that we must comply with.
 • A general interest.

When processing personal data we try and achieve different objectives:

 • Newsletters and online communication
  Westtoer uses newsletters to keep you informed about news and activities related to our operations. You can always object to this free of charge (see below).
 • Photographic material and images
  On various occasions we produce photos and films. Our employees produce them, or we use professional photographers. We use these photos and films for promotional purposes so that we can increase awareness of our activities. You can always object to this free of charge (see below).
 • Events
  Westtoer regularly organises events such as meetings, study days, information sessions and fairs. We also use your personal data to invite you to participate in these activities, usually via your e-mail address but possibly also in writing. You can always object to this free of charge (see below).
 • Functionality of our website
  We want our website to provide an optimal experience and for you to be able to quickly find the information you need. This is why we collect data from visitors using various techniques such as Google Analytics. This data is not collected individually but is aggregated in general reports.
  We also want your visit to our website to run as smoothly as possible. That is why we use cookies. When you visit the Westtoer websites for the first time, you will be asked for permission to place cookies. You can always modify your preferences by clicking "Manage cookies" at the bottom of the site.
  Our E-mail tool allows us to measure who clicks on which items. We use this information, for example, to better align our newsletters with the interests of our target audience.
 • Online store
  Westtoer also has an online store. The personal details you provide when ordering from the online store are used in the context of customer administration, so we can handle your order correctly. Afterwards you will also receive a newsletter. You can unsubscribe via a link included in each message containing the newsletter.
 • Inform
  Westtoer wishes to inform you through its website www.belgiancoast.co.uk about the crowdedness at the coast so you can safely enjoy your holiday. The personal data you provide will be used to map crowdedness.


How do we process your personal data?

 • We take all technical and organisational measures to ensure your data is processed securely and we require third parties who treat or process your personal data for us to do the same.
 • Access to your personal data is limited to prevent unauthorised access, modification or misuse, and is only granted to those employees who need your data to perform their job. These employees are obliged to handle the data discreetly and comply with all technical regulations in order to process the data securely.
 • The data is stored for as long as is necessary to be able to provide our services, because we have an interest in doing so, or to fulfil our legal obligations.

 

Cookies

We use cookies on the Westtoer apb websites. We do this to improve our service provision, allow the websites to function optimally, to efficiently carry out campaigns, and for the purposes described in this privacy statement.

Cookies are small text files that are installed on a PC, tablet, or mobile telephone by an internet page. When you visit the Westtoer websites for the first time, you will be asked for permission to place cookies. You can always modify your preferences by clicking "Manage cookies" at the bottom of the site.

Below is a list of the most popular browsers and a link to the manner for removing cookies from these browsers:

• Chrome
• Safari
• Firefox
• Internet Explorer

 

Below is an overview of the cookies that are used on our websites and what they do.

Google Analytics

Cookie

Purpose

_gat

Is used to measure the speed of the visit

_gid

used to distinguish users

_ga

used to distinguish users (anonymous)

 

Westtoer apb uses Analytics cookies to study the use of the websites. A permanent cookie is placed on your computer or mobile device. This gives Westtoer apb insight into the way and how often the websites are used. Based on this data, Westtoer apb can make the necessary changes to the websites.

Westtoer apb processes statistics on visits to its website. This is done using a web analysis system. Among others, the following data is stored in the web analysis system via cookies:

 • the IP address
 • technical features such as the browser you are using (e.g. Chrome, Safari, Internet Explorer,…) and the resolution of your computer screen
 • the page that you used to get to the website
 • when and how long you browsed or used the website
 • whether you use the website’s functions or not
 • which website pages you visited. 
   

Facebook Cookies

Cookie

Purpose

Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs 

These cookies provide insight into the efficiency of the media used by Facebook. These cookies let you see advertisements from Westtoer apb that suit your preferences (interest-based targeting) on other websites that you visit after you have been on the Westtoer apb websites.

Advertising

Cookie

Purpose

Google DoubleClick 

These cookies let you see advertisements from Westtoer apb that suit your preferences (interest-based targeting) on other websites that you visit after you have been on the Westtoer apb websites.


Do we pass on your personal data to third parties?

We will never share your details with third parties, except in the following cases:

 • It is necessary to achieve the aforementioned objectives (see ‘Why do we process your personal data?’).
 • You grant us written permission to do so.
 • It is requested as part of a legal investigation.

In onderstaande gevallen worden de gegevens wel gedeeld met derden:

 • Participant lists
  If you participate in Westtoer events, we assume that your surname, first name and organisation may be distributed among the other event participants, if this contributes to the organisation and success of the event. We do this, for example, for events that are specifically aimed at networking and making contacts.
 • Photographic material and images
  Photos and films are processed via our media database. Our employees have access to this media database and can use the material in the context of their assignments. This also means they can publish this material on our website and on social media. In addition, photographic material and images may be provided to other local authorities and partners, but this is done under strict conditions and only for purposes of promoting tourism and recreation in West Flanders, to increase awareness of our activities.
 • Hosting and service providers
  We use a number of applications or programs to process your data. A number of these applications are based at external service providers that specialise in the activity concerned. Some of the suppliers have also developed the application and manage it for us. They act as processors on behalf of Westtoer. We have concluded the necessary processing agreements with these suppliers. This means that they also treat your personal data correctly and with the utmost care, and we verify that this is the case.
   

What are your rights and how can you exercise them?

 • As a data subject you have certain rights and Westtoer wants to ensure that you can easily exercise them. You have to take into account that not all these rights can simply be invoked. For a detailed overview of your rights see the appendix at the bottom of this privacy statement.
 • Exceptions are foreseen in the European General Data Protection Regulation (GDPR) of 25 May 2018. If we are unable to respond to a request for inspection, correction, deletion, limited processing, transferability and an objection to processing, we will always substantiate this.
 • For certain processing operations, as a data subject, you always have the right to withdraw your permission free of charge. This applies to the newsletters, where you can unsubscribe via a link in a newsletter. In the case of invitations to events you always get the option to unsubscribe from future invitations via a link in the message.
 • For photographic and visual material you can contact the organiser or photographer at the time and let them know that you do not want to be filmed or photographed. If a photograph or film is published on which you are recognisable and you want to have it removed, you just need to send your request by e-mail to dataverwerking@westtoer.be. Don't forget to mention which photo or film it concerns and where you saw it. We may request additional information to verify whether your request is lawful.
 • If it does not concern newsletters, invitations or photographic material or images, but is related to other processing activities in which your personal data is used, you can exercise your rights in various ways:


Inspection?

To obtain access to your data:


Correction, completion and other requests?

For all other requests, in particular the correction of incorrect data or supplementing incomplete data:

 • By letter: send your request by letter to
  Data controller, Westtoer, Koning Albert I-laan 120, Sint-Michiels.
 • By e-mail: send your request to dataverwerking@westtoer.be.
 • Via the "Other requests" form.

Please note: in order to respond to your request we may need proof of your identity. In this case, we will ask for a copy or a scan of your identity card or any other proof of your identity. We will only use this proof to determine whether you are actually the data subject whose personal data is processed, or the parent or guardian in the case of an under-16-year-old. As soon as we are both satisfied with the response to your request, we will destroy the proof.


Who can you turn to if you are not satisfied with the way we handle your data?

We do our utmost to handle your personal information correctly. If you are not satisfied with our approach, please first contact our data protection officer.

You can lodge a complaint with any competent supervisory authority. The contact details of the Belgian Data Protection Authority:

 • Data Protection Authority
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2/ 274 48 00
  E-mail: contact@apd-gba.be


Appendix: Rights of each individual under the new GDPR regulation

Within the framework of the new GDPR regulation regarding the processing of personal data, each individual was granted new rights as of 25 May 2018. 

Below you will find an overview of these rights.

 • Right to inspect your personal data
  An individual always has the right to access and inspect the personal data processed by the company. If requested, the company will provide a copy of the personal data.
 • Right to correct your personal data
  An individual always has the right to have incorrect, incomplete, inappropriate or outdated personal data erased or corrected.
 • Right to erase your personal data
  An individual has the right to erase his/her personal data if:
  • The processing is no longer necessary for the purposes for which it was processed.
  • The data was processed unlawfully.
  • He/she rightly objects to the processing.
 • Right to limit certain processing operations
  An individual has the right to limit data processing if:
  • He/she disputes the accuracy of the data during a period that enables the company to check the accuracy.
  • The processing is unlawful and he/she opposes the erasure of the personal data and instead requests the restriction of its use.
  • The company no longer needs the personal data of the individual for processing purposes, but the individual still needs it to establish, exercise or substantiate a legal claim.
  • He/she has objected to a processing operation, pending the answer to the question of whether this objection is well-founded.
 • Right to transfer personal data
  An individual has the right to obtain the personal data processed by the company in a structured, current and digital format, so that he/she can store it for personal use or reuse, or to forward the personal data directly to another data controller. This right applies insofar as this is technically possible for the controller.
 • Right to object to certain processing operations
  • An individual always has the right to object to processing for reasons related to his/her specific situation.
  • The controller shall immediately cease processing the personal data, unless he/she submits compelling legitimate reasons for the processing that outweigh the interests, rights and freedoms of the individual or that are connected to establishing, exercising or substantiating a legal claim.
 • Right to lodge a complaint with the supervisory authority
  If the individual believes that the processing of his/her personal data is not in accordance with the legislation, he/she can lodge a complaint about this with the Data Protection Authority.
 • Exercising privacy rights
  • To exercise the aforementioned privacy rights, the individual must date and sign his/her written request (possibly an additional proof of his/her identity will be requested). In the first instance this request is sent by e-mail to Westtoer's data controller at: dataverwerking@westtoer.be.
  • If he/she does not receive a suitable answer to his/her request, he/she can also address a request to the data processing officer at the e-mail address: dpo@west-vlaanderen.be.
  • This request is free of charge, except if the controller considers the request as manifestly unfounded or excessive (as is the case with a repeated request).
  • For each requested additional copy, the controller may also request the payment of a reasonable fee based on the related administrative costs.
  • The request to obtain a copy of the data will be processed within a month. This period may possibly be extended by two months, taking into account the complexity and the number of requests. In the event of an extension of the deadline, the individual will be informed of this and the reasons for the extension will be communicated to him/her.
  • The controller informs the third parties to whom the data was communicated of any rectification, erasure or restriction, unless this is impossible or requires a disproportionate effort.


 

Privacy statement lys valley

www.tov.be

 

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF